Cách tăng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp

0
48

Cách tăng phí tổn hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp


** Căn cứ:
– Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
– Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ

1. Đối với doanh nghiệp sinh sản:
– Tăng định mức nguyên vật liệu là cái quyết định nhiều nhất. Cũng là cái mà khi thanh thẩm tra thuế phải đau đầu việc giải trình nhất
– Tăng lương cho nhân viên
– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước
– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế
– Khấu hao nhanh tài sản nhất mực: bắt buộc phải đăng ký khấu hao nhanh và phải bảo đảm năm đó có lợi nhuận
– 142,242 rút ngắn ở mức thời gian thấp nhất

2. Đối với doanh nghiệp thương nghiệp:
– Tăng giá vốn hàng bán bằng cách chỉnh nhập xuất tồn sao cho thích hợp
– Tăng lương cho viên chức
– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước

Bạn đang xem: Cách tăng phí tổn hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp

– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế
– Khấu hao nhanh tài sản nhất quyết
– 142,242 rút ngắn ở mức thời kì thấp nhất

3. Đối với doanh nghiệp chuyên chở:
– Định mức xăng dầu ( xăng dầu có thể nhiều hơn một tẹo nhưng cao nhất chỉ khoản45% doanh thu thôi, coìn nếu để tỷ lệ cao thì bằng lòng rủi ro)
– Tăng lương cho viên chức
– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước
– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế
– Khấu hao nhanh tài sản nhất quyết

4. Đối với doanh nghiệp Xây dựng:
– Điều chỉnh lại dự toán, làm giả dự tóa với tư nhân thì hợp lý, còn nhà nước thì ko được phép
– Tăng lương cho nhân viên
– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước
– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế
– Khấu hao nhanh tài sản cố định


Nguồn: Fb Gia đình kế toán


Bài viết: Cách tăng tổn phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.